Chiều ngày 18 tháng 9 năm 2023 Trung tâm học tập cộng đồng phối kết hợp trường TH&THCS An Lạc tổ chức  buổi ngoại khóa tuyên truyền an toàn giao thông năm 2023 cho cán bộ giáo viên và các em học sinh trong toàn trường. Về dự và tổ chức tuyên truyền có đồng chí trung úy Nguyễn Việt Thắng cảnh sát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông huyện Lạc Thủy.